Allaolevan kokoelman tekstit
eivät ole niinkään perinteisiä elokuva-arvosteluja
kuin koettavat kartoittaa keskustelun välimaastoa,
jota saattaisi mahdollisesti kutsua
"elokuvataiteen yhteiskuntasuhteiksi"Elokuva-esseet

© Seppo Oikkonen 2014

Sisällys:

MENETETTY MAA

MELANCHOLIA

2001 AVARUUSSEIKKAILU

FULL METAL JACKET

BARRY LYNDON

EYES WIDE SHUT

DENNIS POTTER

IRON SKY

ELOKUVAKESKUSTELUSTA

AMELIE JA KVANTTIFYSIIKKA

AMÉLIE AND QUANTUM PHYSICS


"Elokuva-esseet" -kokoelman
voit halutessasi ladata pdf-tiedostona tästä

"Amelie ja kvanttifysiikka" -kirjoitelma
pdf-tiedostona tästä

Download "Amélie and Quantum Physics" in pdf-format here


Vuosikymmeniä sitten itsekriittiset kirjoittajat
saattoivat hylätä ja heittää pois kokonaisia käsikirjoituksia,
mutta nykyisin julkisuus on kirjallisuuden turvallisin roskalaatikko,
keskustelun kaatopaikka, sanojen hautausmaa, kaiken kunnollisen komposti,
mitätöinnin myrkkymeri, vainon ja vähämielisen väheksynnän sivusilppuri,
ja lopullisen tuhon toimeenpanee sensori ja sokean oikeuden miekka,
joilla kaikkina aikoina on ollut enemmän valtaa kuin ymmärrystä;
päätön tasapäisyys on nykyajan pyövelille
ihmisarvo- ja -oikeuskysymys
Vallan kaikkiallisuudesta
ja Tajunnallisista alkioista

© Seppo Oikkonen 2018


Lataa kirjan esittelysivuja pdf-tiedostona tästä

SINÄ, MINÄ, HÄN -- HEIDEGGER-EPITEETIT

Kirjan lisälehdet pdf-muodossa tästä


Eurooppalaisen uuden ajan kantoaaltona vaikuttanut
individualismi loi Subjektin ja Objektin positiot ja ajattelun lokatiiviset suhteet
tuottaen yhtäältä yksilöarvot, toisaalta tieteet ja teollisen hyvinvoinnin,
mutta kasvaessaan sokeuden asteelle sama individualismi
muuttuu sublimatiiviseksi tuhovoimaksiSokea individualismi

© Seppo Oikkonen 2016

Sisällys:

HISTORIAN SYVEMPI YMMÄRTÄMINEN

PERUSIHMINEN, PERUSASIAT, PERUSOIKEUDET

SOKEA INDIVIDUALISMI

ISLAM-KRITIIKIN LÄHTÖKOHDISTA

HAHMON- JA KÄSITTEENMUODOSTUS -- AJATTELUN LOKATIIVI

RASISTIJAHDIN TODELLISET MOTIIVIT


"Sokea individualismi" -kokoelman
voit ladata pdf-tiedostona tästä

Seuraavat kuusi kirjoitelmaa selityksineen
kertovat kuinka keskiaikainen teokratia
eurooppalaisella uudella ajalla korvautui taloususkonnolla,
josta tuli maailman uusi valtauskonto,
Uusi Tunnustus, Uusi Kaikkivalta, Totaalinen Voima ja Laillistettu KunniaTaloususkonto

© Seppo Oikkonen 2014

Sisällys:

KREIKASTA KREIKKAAN JA TAKAISIN

TALOUS JA TIEDONFILOSOFIA

USKOMATTOMIA JUTTUJA

PALUU KANSALLISTASOLLE JA DEMOKRATIAAN

EUROOPPALAISUUS KUNNIAAN -- ALAS EU!

EU, LIITURAITANILKIT, KEINOTTELIJAT


"Taloususkonto" -kokoelman
voit ladata pdf-tiedostona tästä

Näissä kymmenessä kirjoituksessa
käsitellään ihmisen, tai pikemminkin ihmisyyden historiaa.
Ihminen on lajityypillisesti ja olemuksellisesti sosiaalinen olento,
jota tulisi kuvata historiallisena jatkumona,
eikä koskaan kuin hän alkaisi itsestään tai loppuisi toisistaanNiin sanottu
rasismi

© Seppo Oikkonen 2014


Sisällys:

HISTORIAN YMMÄRTÄMISESTÄ

MITÄ ON USKONTO

HISTORIANTAJUTTOMUUDEN HEDELMÄT

HISTORIALLISESTA ILMIÖSTÄ, ITSENÄISYYDESTÄ

MONIKULTTUURISUUS ON SAIRAS ARVO

MIKÄ ON KANSANRYHMÄ

SUOMALAISEN SANANVAPAUDEN MERKKIPAALUJA

KULTTUURIEN KOHTAAMATTOMUUS

TAPAUS BREIVIK

KAIKEN KANSALAISKESKUSTELUN TURHUUDESTA


"Niin sanottu rasismi" -kokoelman
voit ladata pdf-tiedostona tästä

Seuraavissa kirjoituksissa kerrotaan
miten isänmaallisuus ja militarismi menevät päinvastaisiin suuntiin,
miten kansalaistunnot ja kansallistunnot ovat aivan eri asioita,
ja miten meillä suomalaisilla historiallisesti alistettuna kansana
olisi erityistä syytä olla paremmin perillä
näistä seikoistaKansallinen psykoanalyysi

© Seppo Oikkonen 2014

Sisällys:

PANDORAN BOKSI

HISTORIALLISESTA HALLINTOKULTTUURISTA

MEDIAMESSIANISMI

LOUKATUT KANSALAISTUNNOT JA OIKEUTETTU VIHA

ALISTETTU VAMMAINEN KANSA


"Kansallinen psykoanalyysi" -kokoelman
voit ladata pdf-tiedostona tästä

Näissä jutuissa muistutetaan,
että elämme metaforien maailmassa
kykenemättä koskaan todistamaan muuta kuin motivaatiomme,
mutta sokeuden kasvaessa ja aikojen pimetessä
me pian emme pysty siihenkäänKäsiterealismin paluu

© Seppo Oikkonen 2014

Sisällys:

SEN-JA-SEN USKONNON "OIKEA" SISÄLTÖ

MIHIN USKON

MIHIN EN USKO: PINTAKÄSITTEET

KANSALAISKESKUSTELUN PINTAJÄNNITTEET

KÄSITEREALISMIN PALUU


"Käsiterealismin paluu" -kokoelman
voit ladata pdf-tiedostona tästä

Seuraavien kolmen kirjoituskokoelman,
"Tahto valtaan", "Perspektiivi-esseet" ja "Narkissos-esseet",
kaikkien aihepiirinä on tiedon- ja tieteenfilosofia, talousfilosofia,
talouden psykohistoria, sekä tämän lisäksi kaikki mikä liittyy
kartesionismiksi nimettävään eurooppalaisen uuden ajan
opilliseen ajattelulaatuunTahto valtaan

© Seppo Oikkonen 2003

Sisällys:

IHMISEN TAHTO VALTAAN

LOGIIKAN JA OPILLISUUDEN RAJOITTUNEISUUDESTA

SYVYYSPSYKOLOGIAA JA -LOGIIKKAAPerspektiivi-
esseet

© Seppo Oikkonen 2004

Sisällys:

FRANCIS BACONIN PERSPEKTIIVI

KUVIEN PALVONTAA

AJAN NUOLI

THE ARROW OF TIME


"Tahto valtaan" ja "Perspektiivi-esseet" -kokoelmat
pdf-tiedostona tästä

Download "The Arrow of Time" in pdf-format hereNarkissos-esseet

© Seppo Oikkonen 2001

Sisällys:

JOHDANTO: KAIKUPOHJAA NARKISSOKSESTA

TOTUUKSISTA

HISTORIAN JAOSTA

HYVÄN JA PAHAN TUOLLA PUOLEN - MORAALIN ALKUHISTORIASTA

MYYTTI MAAILMAN MONIMUTKAISUUDESTA

STEPHEN TOULMIN JA KARTESIONISMI

KIERKEGAARD JA NIETZSCHE

HARHARETKIÄ LIBERALISMIN HISTORIAAN

LIIMA- JA TAKKITEORIA TALOUDEN SELITTÄJÄNÄ

OIKEASTI HYVÄ AJATTELU


"Narkissos-esseet" -kokoelman
voit halutessasi ladata pdf-tiedostona tästä